Pansartrupperna på Gotland indragas.

En av de första följderna av nedskärningen.
Försvarets framtida organisation enligt det s. k. 900-miljonersalternativet innebär enligt St.-T. bl. a. att det inom armén främst är kavalleriet som blir föremål för indragningar. Två regementen, d. v. s. halva vapnet, nämligen Livregementet till häst i Stockholm och Skånska kavalleriregementet i Hälsingborg, väntas försvinna. Pansartrupperna blir av med Göta pansarlivgardes kompani på Gotland, trängtrupperna kompaniet i. Nora och signaltrupperna kompaniet i Kristianstad. Inga infanteriförband är hotade, men Göta artilleriregemente i Göteborg väntas försvinna.
Planerna för marinen går på lång sikt. Meningen är att pansarskeppen skall få tjäna ut och först så småningom ersättas av s. k. eskaderledare på 4,000 ton, två i varje eskader. I eskadrarna kommer främst jagare att ingå.
Inom flygvapnet kan den kvantitativa utbyggnaden icke fortgå som hittills, men flyget kommer i hög grad att omvandlas med hänsyn till krigserfarenheterna. Bland annat kommer den tunga bombflottiljen i Västerås att ersättas med en nattjaktflottilj.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *