Ökad biltjänst i Fårösund.

Byggnationen i Fårösund har under senare år varit livlig åt alla de tre väderstreck som geografin tillåtit, ty vår nordliga metropols invånarantal har som bekant ökat avsevärt. Men ändå är det inte samma liv och rörelse vid sundets strand nu som fallet var under krigsåren, givetvis beroende på att beredskapsmännen är ”borta med vinden”. För Fårösund är ju ett ”blåshål” — det går nog inte att komma ifrån —, och nordan var särskilt hård och bitande kall när Allehandas medarbetare var på ort och ställe i förrgår. Ja, ett tag såg det faktiskt ut som om granen utanför Nyströms affärskomplex skulle knäckas av vindens påfrestning, men den höll … Liksom vi för vår del håller på Fårösund som en trivsam men därför inte någon särdeles naturskön plats. Men om kommunalfullmäktige får hållas får vi nog snart se planteringar och andra förskönande anläggningar — något som vi tror det blir tillfälle konstatera en annan gång.
Vår rundvandring var ingalunda vidlyftig — vi inriktade oss i stället på att nu i automobilismens period av ’nydaning’ hälsa på i Fårösunds båda bilaffärer-verkstäder: Gotländska Bilförsäljningsbolagets filial, som vi presenterar här idag, och Fårösunds Bilservice, som vi återkommer till i nästa vecka, då utrymmet ger bättre möjlighet.
Fårösunds automobilaffär har sedan någon månad övergått i ny regim, nämligen Gotländska Bilförsäljningsbolagets, och den gamla längan på den smitterbergska gården har fått en avsevärt prydligare fasad än den hade tidigare. Tänk i alla fall vad kalkputset betyder för en byggnads exteriör! Vi kliver på in till chefen för fårösundsfilialen, verkmästare K. J. Pettersson, för att få se och höra något om densamma.
— Saken är den att Bilförsäljnings-bolaget har övertagit den här rörelsen — dock bara vad gäller själva verkstaden — för att stå bilägarna på norr till tjänst med en tidsenligare service. Med den utrustning vi nu har kan vi utföra det mesta i reparationsväg, såväl vad gäller bilreparationer som rent mekaniskt arbete, el- och gassvetsning och smide. Vi började 1 oktober och meningen är förstås att vi efterhand skall utveckla rörelsen. Ännu så länge inrymmer lokaliteterna — som byggts om något — förutom verkstaden bl. a. reservdelslager.
Och när vi tittar närmare på verkstaden finner vi reparatörerna i arbete vid maskinerna, allt vittnande om ”nya friska tag”. Det påstås f. ö. att verkmästare Pettersson är specialist på konstsmide, ett område som han ämnar arbeta vidare på för Bilförsäljningsbolagets räkning. Nämnas kan också att man i verkstaden bl. a. tillverkar speciella bilpakethållare med anordning för cyklar som vill ha ”gratisskjuts”. Varför man kan summera intrycken med, att GM-service åker framåt!
— Jag borde kanske tillägga att jag har min gamla affär med cykel-, radio- och sportartiklar kvar, säger hr P. vidare. Varkstaden är avvecklad, men min son kommer i fortsättningen att driva radioservice, ett område som han är intresserad av och en bransch som han har en viss fallenhet för.
Specialskyltning i morgon — även i Werkelins brunna byggnad.
I automobilaffärens f. d. försäljningslokal har AB Gunnar Werkelin, vars nya affärs- och bostadsfastighet utsattes för den svåraste eldsolyckan i hela landet under oktober månad, sitt provisorium.
— Nog kan man säga att det var tur i oturen att den här ganska rymliga lokalen fanns att tillgå just när det brann för oss, säger direktör Gunnar We r-k e 1 i n själv när Allehandas utsände söker upp honom. Vi beräknar att kunna återinflytta i den gamla — d. v. s. nya! — affären 1 mars. Sejouren nere hos Smitterbergs skulle alltså bara behöva räcka i knappa 5 månader. Vi blev ju tvungna att låta bygga om fullständigt i affärsvåningen efter branden. Förresten har arbetet redan avancerat så pass att nordergutarna är välkomna både lördag och söndag kväll (nu och i morgon alltså) till våra skyltfönster i den ”riktiga” affären. Sade den alltid optimistiske chefen.
F. ö. blir det allmän specialskyltning i Fårösunds affärer i morgon kväll, var den ”riktiga” affären. Sade den alltid optimistiske chefen.
F. ö. blir det allmän specialskyltning i Fårösunds affärer i morgon kväll, varför vi i vår tur rekommenderar ’nordergutarna’ en mera ’ingående’ rundvandring …
Mr En.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 14 December 1946
N:r 291

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *