Livliga hyllningar för ”Bopparn”.

Axel Pettersson, Eksta.
fotograferad i sin dagliga gärning.

På sin sjuttioårsdag igår blev hemmansägaren Axel Pettersson, Bopparve i Eksta, föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Redan vid 6-tiden på morgonen uppvaktades sålunda jubilaren av vänner och grannar, som till honom överlämnade blommor jämte en subskriberad gåva i form av en penningsumma samt textad adress. Hyllningarna fortsatte sedan under dagens lopp, men nådde sin kulmen vid 6-tiden på kvällen, då ett 60-tal personer infunnit sig på Bopparve för att fortsätta med uppvaktningarna. Sjuttioåringen fick därvid flera nya bevis på den tillgivenhet och uppskattning som han tillvunnit sig under årens lopp. Presenternas antal ökades och ett hejdundrande bondkalas inleddes snart, varvid de nya ägarna till Bopparve, makarna Gustav och Astrid Jakobsson, stodo för värdskapet. Vid det rika middagsbord som då hade dukats i övre salen i små mangårdsbyggnaden, hyllades sjuttioåringen i ett briljant anförande av folkskollärare S. Bergsten, Fröjel, som varit Bopparns vän alltsen ungdomstiden. Ävenså föredrogs under kvällens lopp den mängd lyckönskningstelegram som under dagen inkommit icke bara från Gotland utan även från skilda orter på fastlandet. Efter festens slut tackade lantbrukaren Arvid Ohlsson, Vallstena, på sjuttioåringens vägnar värdfolket och de uppvaktande för de hyllningar som kommit den tacksamme jubilaren till del.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 16 December 1928
N:r 292

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *