Landsbygden. Etelhem.

ETELHEM.
Härvarande metodistförsamlings syförening hade under föregående vecka försäljning till förmån för kapellfonden. Församlingssalen var mycket välbesatt, när pastor Blomquist inledde med bibelläsning och bön samt en kort .adventsbetraktelse. Efter unison sång vidtog sedan själva auktionen, vilken gav ett mycket gott ekonomiskt resultat. Pastor Blomquist frambar ett hjärtligt tack till alla syföreningens medlemmar och alla vänliga givare, innan försäljningen avslöts med lovsång och bön.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 December 1946
N:r 290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *