Landsbygden. Alskog.

ALSKOG.
En omväxlande och givande talafton hadepåonsdagskvällen anordnats i Alskogs missionshus.
Efter sången ”Högtlovad vare Jesu namn” inledde pastor B. Edv. Persson, Ljugarn, med bibelläsning ur Jes. 52 och talade över orden: ”Vår Guds frälsning” såsom det centrala för all kristen förkunnelse i både Gamla och Nya testamentet. Efter bön föredrog evangelist Arne Sundvall ur diktsamlingen Silverböcker av With. Mannegard tvenne dikter nämligen ”Änglagången” och ”På vandringen hem”.
Evangelist Mats Larsson, Garda, predikade över örden ”Han kommer”. En unison sång sjöngs så, och därunder upptogs en kollekt på 22 kr., vilken tillföll församlingarnas anställda pastorer.
Efter sången uppläste pastor B. Edv. Persson fyra egna dikter, varav en alldeles ny och betitlad ”Gotland”.
Ett sångprogram utfördes också av folkskollärare Paul Palmer, och därefter talade evangelist Sundvall en kort stund och avslöt med bön. Till sist sjöngs unisont en adventspsalm.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 13 December 1946
N:r 290

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *