Jordfästningar.

Till gravens ro fördes igår eftermiddag stoftet efter framlidne köpman Gustaf Widin. Efter samling i hemmet ägde sorgeakten rum i östra gravkapellet, dit kistan inbars under tonerna av Chopins sorgmarsch medan odd fellowbröder bildade häck. Sedan begravningsgästerna tagit plats tuförde hr Bengt Ekedahl på violin,
ackompanjerad av kantor Bandelin, Händels Largo varefter unisont sjöngs ”Blott en dag, ett ögonblick i sänder”. Officianten domkyrkokomminister Nils Öberg höll därefter en stämningsfull dödsbetraktelse, utgående från adventssöndagens stora budskap: Se din konung kommer till dig.
Adventstiden är en förberedelsens tid med arbete och bestyr men också med förväntan, då vi se fram mot den strålande julhögtiden, då vi fira frälsarens ankomst, den kanske största högtiden av alla. Efter arbetet och omsorgerna kommer den med frid och vila. Men hela vårt liv är en arbetets och förberedelsernas tid, ty vi veta ju vad som stundar. att den dag kommer då vi skola lämna det jordiska. Den som förlorat tron på frälsaren har bara mörker att se fram emot, medan den som har sitt liv lagt i Guds händer har att vänta den eviga sabbatsvilan. Det gäller att verka ty natten kommer. Men graven är en övergäng, en strålande högtid väntar där bortom hos Gud i salig frid till evig tid.
Talaren ville till den nu bortgångne framföra ett varmt tack för allt han varit och verkat och bland annat för hans inats i kyrkobrödrakretsen, där han var en av första och mest intresserade — han var en trogen och sann kyrkobroder. Men även andra bröder vilja denna stund tacka honom för god vänskap och gott arbete.
Därefter förrättades jordfästningen på sedvanligt sätt, varefter sjöngs psalmversen: Han kommer till vår frälsning sänd. Hr Ekedahl utförde därefter på violin Ave verum av Mozart varefter kistan under sorgemusik utbars och sänktes i gravens gömma.
Här talade riksdagsman Per Svensson i Sorby, vackert och stämningsfullt, för den bortgångne vännen, direktör J. A. Åman framförde en sista hälsning från Gotlands järnhandlareförening och hamnkassör Thure Gerentz uttalade Odd Fellowlogen S:t Klemens och brödernas sista tack och farväl varvid även de samlade bröderna ägnade den döde sin symboliska avskedshälsning i den eviggröna cypressens form. Ingeniör L. Å. Bergström nedlade en krans från kyrkobröderna ocb ägnade den döde några tacksamhetens och saknådens ord. Till sist tackade den bortgångnes broder, lantbrukare Oskar Widin å de anhörigas vägarför den hedersbevisning som ägnats Gustaf Widin och komminister Öberg lyste frid över griften. Då hade redan decemberkvällens dimhöljda skymning sänkt sig över griftegården.
Utom från de nämnda och en hel rad enskilda hade kransar sänts till båren från bl. a. firmorna Sundberg & Allert A.-B. i Göteborg, A.-B. Olsson & Fredholm, Knut Falcks Eftr.: A.-B. Lindströms järnhandel och A.-B. Gotlands järnhandel.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 2 December 1946
N:r 280

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *