Gotländska Missionsförbundet

samlas under lörd. den 28 och söndagen den 29 dec. till sitt halvårsmöte i Helgeandskyrkan. Endast lördagsmiddagens session kl. 1 em. är enskild, de andra gudstjänsterna, lördag kl. 7,30 och söndag kl. 11 fm. och 3 em., äro alla offentliga. Ett flertal talare kommer att medverka. Förutom pastorer från församlingarna på ön, distriktsföreståndare A. Lönnborg och missionär Anders Hansson. Helgeandskyrkans sångare kommer att förhöja högtiden med sin sång.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 24 December 1946
N:r 299

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *