Gammalt gårdshus brann — modern autoservice ersatte.

Så här ter sig A.-B Fårösunds Bilservice.

Sedan svunnet sekel har den pittoreska väderkvarnen på Stux backe i Bunge liksom kungjort att ”nu är du på Sund”. När man nu för tiden kommer susande fram på ”autostradan” mot nordermetropolen skymtas inte direkt denna kvarleva av det Fårösund som en gång var, ty ett par stenkast söder om ”kvänni” har i höst rest sig ett modernt affärshus i bilismens tjänst. Det är AB. Fårösunds Bilservice — vars grundsten lagts av suderguten hr Alex Fredriksson — som där har en i enlighet med nutidens krav utrustad reparationsverkstad, smörjhall, försäljningslokal och bensinstation — inifrån sett.
1943 började affärschefen hr Alex Fredriksson med verkstadsrörelse vid Utbunge, som han lämnade efter cirka två år för att flytta verksamheten till en gammal lada och ett gårdshus vid Audungs. Dessa byggnader härjades som bekant av eld i september i fjol — endast någon månad efter det hr Fredriksson installerat sig där — och brann ned så gott som till grunden. Ägaren byggde därpå själv upp den nuvarande, propra byggnaden på exakt samma plats — och nu står den som sagt där och ståtar, närmare bestämt sedan affären och verkstaden slo upp portarna 1 november i år.
Men hr Fredriksson är inte ensam ”herre på täppan” numera, ty automobilfirman E. O. Wennerdahl & Son i Lärbro har inträtt som delägare i rörelsen, vilken numera är AB Fårösunds bilservice, ett bolag som hyr av hr Fredriksson. Därmed har en väsentlig utvidgning kommit till stånd, inte minst genom att det nu ges möjligheter till större varutillförsel. Direktör Gösta Wennerdahl är ju, som känt är, mångårig inom branschen och har sina ”försänkningar” hos leverantörerna.
Vidare kan nämnas att BP :s bensinminutering hyr stationen av bolaget och fastighetsäg., hr Fredriksson. Själva bensinstationen med skärmtak och ljusglober över de två elektriska Star-mätare, vilka inte bara mäter bränslekvantiteten utan även räknar ut vad den kostar — gör f. ö. exteriören mot landsvägen särskilt. tilltalande.
Mellan tvenne stora skyltfönster kommer man in i affären, som givetvis tillhandahåller det mesta av vad en bil-, cykel-, radio- och elaffär vanligtvis har i lager. Den år med ett annat ord allround. När vi vandrar vidare leds vi under hr Fredriks-sons ciceronskap ut i smörjinrättningen med smörjbryggan, en avdelning som säkerligen tillhör de mest tidsenliga på ön. Apparaturen där består bl. a. av en tryckluftsmörjare, d. v. s. en luftdriven fetthammare. Så passerar vi tvätthallen med den moderna spolmaskinen, som har den ställbara strålningen, och kommer till sist in i reparations- och monteringsverkstaden, där 5 a 6 utbildade bilmekaniker gör sitt förmodligen inte alla gånger lättvindiga arbete. Bland apparaturen i själva verkstaden kan nämnas en liten ”vulk” — amerikansk förstås — som snabbt lagar alla skador på slangar och även mindre sådana på däck.
Och anläggningen utgör ytterligare ett icke endast skönjbart utan tyd, ligt tecken på att Fårösund alltjämt befinner sig på utvecklingsstadiet. Vilket förresten inte bara detta företag visar — det finns fler av den sorten, med framtiden för sig, vilka vi vid tidigare tillfällen gjort visit hos. Men den här gången ville vi särskilt gratulera motorfordonsägarna på norra Gotland för att de fått en service, sam de sannolikt får glädje av.
Mr En.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *