Från våra Gotländska bygder. Sproge.

SPROGE.
Sin traditionella Luciafest hade Sproge Röda Korskrets i lördags anordnat i folkskolan under stor tillströmning av åhörare. som inledning sjöngs ”Gotland, fosterö i Norden”, varefter ordföranden folkskollärare Gustafsson hälsade välkommen. Han överlämnade sedan ordet till Rödakorslöjtnant Fred Holmgren, som berättade några intryck från sina resor genom det krigshärjade Europa, i samband varmed han visade en del ljusbilder.
Därefter var det tid för Lucia med sina tärnor att göra entré, företrädda av stjärngossar. De bjödo sedan på kaffe i småskolan. Till slut följde auktion på av krgtsens damer tillverkade handarbeten m. m., lotteridragning etc. Festen gav ett brutto på 620 kr.
På lördag anordnas adventsvesper i kyrkan, varvid kyrkokören medverkar och kollekt upptages till förmån för Europahjälpen. Då går även inkomsten från det av lottorna anordnades kyrkkaffet till samma goda ändamål.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 19 December 1946
N:r 295

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *