Från infanteriregementet.

Värnpliktige furiren 65 B. H. Hellström har från och med den 22 dec. tillsvidare anställts som furir över stat. F. d. furiren vid regementet 47 H. G. E. Mårtensson har återställts för tiden 1 dec. 1946-31 mars 1948.
Till musikfurir i regementet från och med 15 dec. har förordnats musikkorpralen vid regementet 42 Jakobsson och till musikkorpral har från samma tid förordnats musikvicekorpralerna 1 Ahnell, 28 Wallin, 2 Andersson och 41 Peterson.
Under krigsfiskal Hågemans tjänstledighet 10 dec.-8 jan. har landsfiskalsassistenten Paul Önnered förordnats som vikarie.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 December 1946
N:r 286

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *