Fem ton kläder redan insamlade.

Skolbarnen i Slite gör rond i morgon e. m.
Klädinsamlingen för Europahjälpen går raskt framåt och tydligt är att allmänheten ryckts med i ett verkligt tävlingsintresse, där man var på sin ort strävar efter bästa möjliga resultat.
I morgon eftermiddag kommer skolbarnen i Slite att göra en insamlingsrond i köpingen och man hoppas givetvis på att det skall finnas åtskilliga paket att hämta, när barnen knackar på i hemmen. Kl. 14-18 har satts som tid för hembesöken.
Preliminärt uppskattas den hittills insamlade klädmängden till 5 ton men man hoppas givetvis att den skall fördubblas ännu några gånger innan aktionen blåses av för denna gång.
Rapporter från olika håll tyder på ett livaktigt intresse och även på landsbygden börjar man nu ställa sig frågande inför emballageproblemet. Bristen på tomlådor måste på något sätt tillfredsställas för att inte hela insamlingsresultatet skall äventyras och därför vädjar kommitten till alla som har lämpliga och rymliga lådor att vånda sig till de olika insamlingscentralerna, i Visby till i 315.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 December 1946
N:r 282

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *