El-centralen i Hejde kyrka bör ligga i sakristian.

Programmet för el-installationen i Hejde kyrka anser sig riksantikvarien inte kunna godtaga utan att påyrka hos byggnadsstyrelsen en omarbetning med utgångspunkt från att huvudcentralen från den elektriska anläggningen skall placeras i sakristian. Att lägga en central i orgelhuset anser han liksom professor Johnny Roosval komma att medföra svårigheter, när man vid en framtida restaurering kommer att rensa bort orgelläktare m. m., som inkrätar på kyrkans interiör.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 5 December 1946
N:r 283

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *