Dödsfall.

— I en ålder av sjuttiofem år har änkefru Alma Nilsson, Visby, avlidit. Hon var sedan 1943 änka efter kommunalarbetaren Gunnar Nilsson och sörjes närmast av två barn och syskon.
— Förre lantbrukaren Lars Petter Hultgren, Nors i Rute, har avlidit i den höga åldern av nittiotre år. Han var född i Bunge och var i unga år jordbruksarbetare samt förvärvade sedan ett mindre ställe vid Nors, som ban sedan överlämnat till en son. Änkeman sedan flera år tillbaka sörjes den avlidne närmast av två söner, av vilka en är hemma i Rute och en bosatt i Amerika, samt en dotter, gift i Rute, jämte barnbarn.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 11 December 1946
N:r 288

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *