Bygnadstillstånd

har av A. K. meddelats drätselkammaren i Visby för fortsatt iståndsättande av gator på stadsägan 827 (yttre Lännaområdet) samt för anläggning av vatten- och avloppsledningar på nämnda stadsäga samt för nyanläggning av gator på stadsägan 818 ävensom av vatten- och avloppsledningar på denna stadsäga. (P.)

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 17 December 1946
N:r 293

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *