Yrkesinspektionen.

Yrkesinspektören J. Welin-Berger i första distriktet — omfattande Stockholms stad och Gotlands län — meddelar i nu avgiven årsrapport, att antalet anmälda olycksfall i arbete senaste året utgjort 17,112, därav 25 med dödlig utgång. Sex anmälningar till åtal ha förekommit. Arbetarombud ha numera utsetts på ett 320-tal arbetsställen. Under yrkesinspektören sortera f. n. 94 kommunala tillsyningsorgan.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Mars 1938
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *