Visby arbetarekommun

hade i går kväll ord. månadsmöte under ordförandeskap av ombudsman Karl Sandgren. En ny medlem inröstades.
Därefter behandlades frågan om majdemonstrationen och beslöts, att samling skulle ske på Stora Torget kl. 1,30 med avmarsch till Tallunden kl. 2. Den tidiga avgången är beroende på att talaren, riksdagsman David Gustafsson i Västerås, även skall tala vid demonstrationen i Klintehamn på eftermiddagen. Det uppdrogs åt styrelsen att i samarbete med ungdoms- och kvinnoklubbarna om möjligt anordna ett möte i samkvämsstil i D. B. V :s paviljong efter majdemonstrationen.
På framställning av Gotlands fackliga centralorganisation beslöts att delta med en representant i en Spanienkommitté och utsågs härtill H. Basth, med hr Fred. Holmgren som ersättare.
Frågan om höstens landstings-, stadsfullmäktige- och kyrkofullmäktigeval behandlades och bifölls efter en stunds diskussion styrelsens förslag rörande sättet för kandidatnomineringen m. m.
Mötet, som kunde ha varit bättre besökt, avslöts med Internationalen.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 6 april 1938
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *