Tulluppbörden

inom Visby tullkammardistrikt uppgår för april månad till sammanlagt. 6,110:16: kr. mot 10,056: 02 kr. föregående månad.
Summan fördelar sig på följande poster sålunda: tull 821: 23 kr., fyroch båkavgifter 2,261:59 kr., hyresmedel 274 kr. ersättning för extra tullförrättningar 385:95 kr.; ersättning för kommunaluppbörd 264: 43 kr. samt foderinförselavgifter 2,102: 96 kr.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 4 Maj 1938
N:r 101

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *