Tullstationen i Fårösund behöver större personal.

Svenska tullmannaförbundet har framfört en del önskemål i anledning av det förestående förslaget till utgiftsstater för tullverket för nästa budgetår.
Förbundet erinrar bl. a. om att vid tullstationen i Fårösund personalen endast utgöres av en’ tullöveruppsyningsman. Ehuru kustposteringens personal sedan i fjol är förstärkt med en man, har det dock visat sig svårt för denna personal att sköta bevakningstjänst inom Fårösunds tullstations ganska vidsträckta distrikt med tre livligt trafikerade uthamnar.
Då utrikestrafiken på Fårösund visar en ständig ökning och antalet påtecknade årspass likaså ökat, har tullöveruppsyningsmannens =: arbetsbörda utökats i sådan grad, att en förstärkning av personalen synes väl befogad. Förbundet föreslår sålunda att vid tullstationen inrättas en tullvaktstjänst. (TT. Spec.)

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 17 Augusti 1938
N:r 188

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *