Tjurförvärv till Gotland.

Vid SRB-föreningens tjurauktion i Linköping den 8 april inköptes till Gotland 3 tjurar, nämligen 466 Såtenäs Hero och 348 Grans Hero av Hemse tjurförening och 122 Börrum Hero av Lau tjurförening. Priserna för dessa tjurar uppgingo till 3,000, 2,250 och 1,000 kronor medan bedömningspoängerna enligt den tidigare använda premieringsskalan voro 81,5, 80,5 och 78,5 poäng. Inalles såldes 48 tjurar för tillsammans 88,000 kr. eller c:a 1,835 kr. i medeltal. Högst betald blev 161 Laggarps Hero, som för 5,800 kronor inropades till en gård i Östergötland, närmast följde 196 Kyrkeby Hero, som för 5,100 kr, gick till Skaraborgs län.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 9 april 1938
N:r 82

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *