Tillkännagivande

Härmed kungöres, att Karl Albert Öberg hos länsstyrelsen anhållit om tillstånd att inom Gotlands län utöva länstrafik för godsbefordran med en lastautomobil, (max. last 3430 kg.) därvid såsom stationsort föreslagits St. Mafrids i Västergarn. Ansökningshandlingarna hållag tillgängliga å landsfogdens expedition för den, som därav önskar taga del, intill den 1 april 1938; och trafikföretag, vilka beröras av den ifrågasatta trafiken, så ock andra, vilka ärendet kan angå, att före angivna dag yttra sig över ansökningen.
Visby i landskansliet den 23 mars 1938.
Länsstyrelsen.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 24 Mars 1938
N:r 69

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *