Till minnet av biskop

Viktor Rundgren.
Under den närmaste tiden kommer att till trycket överlämnas ett arbete om biskop Viktor Rundgren. Det är avsett att föreligga i boklådan till hösten. För denna bok önskas självfallet ett belysande illustrationsmaterial, och härmed göres vördsamt framställning till intresserade gotlänningar att om möjligt bistå med några bidrag. Från biskopens många förrättningar ute i stiftet torde väl finnas några lämpliga fotografiska bilder och likaså från hans verksamhet i Visby stad. Några särskilda önskemål må omnämnas.
Sedan 1923 ha ju gotländska kyrkosångare brukat förenas vid de kyrkliga ungdomskurserna till en enda stor kör. Någon bild, när denna kör uppvaktat biskopen, vore mycket önskvärd. Han någon en bild från uppvaktningen 1 Oja 1923, så är detta alldeles särskilt tacknämligt. Men eljest mottages med tacksamhet andra liknande bilder.
Särskilt minnesvärt år biskop Rundgrens sista offentliga framträdande, då han vid midsommartid 1936 mottog hyllningen från den församlade barnkören. Det har meddelats, att flera kameror voro i arbete vid det tillfället. önskvärt är att få både någon bild av biskop Rundgren, där han vid detta tillfälle står bredvid domprosten Lizell på den gamla biskopsgårdens balkong, samt någon bild av barnkören, som frambär sin hyllning.
Skulle någon, som kommer att läsa dessa rader, vara i besittning av kamerakort från dessa tillfällen eller ock från andra minnesvärda ögonblick eller situationer, så anhålles vördsamt, att dessa fotografier måtte ställas till förfogande för den bok, som nu föreligger färdig i manuskript. Självfallet ersättas alla omkostnader. Bidragen böra insändas snarast möjligt till undertecknad.

Högaktningsfullt
Theodor Freeman,
Komminister. Linnégatan 40.
Göteborg.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 8 april 1938
N:r 81

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *