Till I. O. G. T:s sommarläger

vid det natursköna Hide i Hellvi har nu anmälts ett hundrafemtiotal ungdomar från hela Gotland. Lägret öppnas i morgon kl. 19,30 och avslutas på måndag i nästa vecka. Lägerledare är folkskollärare John Örve, Visby biträdd av folkskollärare John Larsson, Othem.
Arbetsprogrammet är mycket omväxlande och omfattar såväl fe idrott, sång och lek som hembygdsstudier och nykterhetslektioner.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 19 Juli 1938
N:r 163

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *