Till den sista vilan.

I Sandborgskrematoriet i Stockholm jordfästes på fredagen stoftet av med. lie. Walter Östergren.
Chopins sorgmarsch inledde akten och därpå sjöng syster Ellen Lundström Färdemannens psalm av Hannikainen. Pastor Hvasser officierade. Vid båren hyllades den bortgångnes minne med tal av dr Nordin, som nedlade en krans från kamraterna på S:t Görans sjukhus. Vidare nedlade överläkaren vid sjukhuset docent 8. Hellerström en krans. Bland mängden kransar märktes även en från sjuksystrarna vid S:t Görans sjukhus. När kistan sänktes till eldbegängelse sjöng fröken Lundström Kommen till en fader åter av Nordqvist, varpå akten slöt med trion ur Chopins sorgmarsch. I den vackra blomstergärden märktes, utom ovannämnda, kransar från kamraterna vid Jönköpings lasarett och studentkamrater 1925 i Visby.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 1 Augusti 1938
N:r 174

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *