Svenska tullmannaförbundets gotlandsavdelning

höll på lördagen ett av cirka 20 medlemmar besökt årsmöte på Schultzes konditori.
Därvid föredrogos styrelse- och revisionsberättelserna och beviljades ansvarsfrihet. Till ledamöter av styrelsen för år 1938 omvaldes hrr K. Kahlström, ordf., J. Ahlberg, sekr., F. A. Krohn, kassör, samt C. O. Lauberg och T. Reinholtz, den sgistnämnde nyvald. Revisorer blevo K. S. Andersson och A. M. Wallin, till studieledare utsågs G. Klintberg och till ombudsman för självhjälpsföreningarna F. A. Krohn.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *