Stabschefsskifte på militärbefälet.

Hittillsvarande stabschefen vid militärbefälet på Gotland major Pontén har från 1 okt. placerats som stabschef vid kavalleriinspektionen. Major Möller vid generalstaben har placerats som stabschef vid militärbefälet på Gotland, en tjänst som han redan från 1 sept. uppehåller.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 September 1938
N:r 206

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *