Slite.

Den 20 jan.
Om trafikkultur
talade i går å biograflokalen förbundsordföranden i M. H. F., redaktör J. L. Olsson. Bl. a. berörde tal. den jättelika utveckling, som motortrafiken genomgått under senare år. 1916 var antalet motorfordon 5,700, nu har antalet stigit till 230,000. Detta har ideligen medfört nya lagbestämmelser, vilka på senare tid mest tagit sikte på förarens skicklighet och särskilt hans nykterhet vid ratten. Tal. gav dystra och belysande exempel på den brist på trafikkultur, som tyvärr alltjämt förefinnes och som särskilt helgernas olyckskrönikor ge talrika belägg för. Till sist framlade tal M. H. F:s program för ökad nykterhet. På Gotland finns f. n. blott ett hundratal medlemmar. Talaren avslutade sitt intressanta föredrag med en förhoppning om en snar och snabb ökning av detta antal.
Talrika applåder belönade föredraget.
Därefter visades postsparbankens propagandafilm om sparsamhet, vidare filmen ”Sverige runt på 15 minuter” och till sist ”Den röda triangeln”, M. H. F:s propagandafilm för ökad trafiksäkerhet. Anordnare av mötet var M. H. F:s gotlandsavdelning och lokalen var fylld till sista plats.
Kl. 11 i dag höllos liknande föredrag och filmförevisningar för eleverna i folkskolan och kommunala mellanskolan.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 20 Januari 1938
N:r 15

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *