Slite

Kapten Fredr. Wallin
blev på sin 80-årsdag i lördags föremål för en hjärtlig hyllning från en liten men trofast vänkrets, vilken på morgonen till honom överlämnade en vackea fotlampa, en praktfull blomsterkorg och två böcker av G. Forsell-Geijerstam med skildringar från livet i Alaska. Vänner från Bie kuranstalt uppvaktade med en tenntallrik med ingraverat motiv därifrån. På kvällen voro de närmaste vännerna inbjudna till supé i jubilarens hem.

Simtävlingar.
Med anledning av Slite I. F:s simsektions 15-årsjubileum var klubbtävlan i går anordnad mellan Visby Simsällskap och Slite I. F.
Vädret var för årstiden ovanligt gynnsamt, visserligen ingen strålande sol, men luften var sommarvarm och temperaturen såväl ovan som i vattnet omkring 18 grader, och sjön låg spegelblank. Tävlingen blev en vacker och spännande uppgörelse mellan de båda parterna och beskådades av ett 150-tal personer, av vilka de yngsta hejade av hjärtans lust, då det gällde någon favorit. Till en början såg det rätt hotande ut för Visby med ställningen 8 mot 14 poäng, men de duktiga visbysimmerskorna jämnade snart ut skillnaden, och vid tävlingens slut hemfördes segern av Visby med 38 mot 33 och därmed också det av urmakare V. Larsson i Slite skänkta vandringspriset, en större tennskål. Som speaker fungerade folkskollärare S. Lindström, Visby.
Resultaten blevo:

100 m. fritt simsätt, herrar: 1) G. Viberg, Slite, 1,18,3, 2) I. Falk, Slite, 1,25,6, 3) R. Myrsten, Slite, 1,26,2, 4) E. Andersson, Visby, 1,26,5, 5) Å. Hultgren, Visby, 1,36,7.

100 m. ryggsim, herrar: 1) N. Randahl, Slite, 1,39,7, 2) A. Calissendorff, Visby, 1,45,4, 3) Å. Hultgren, Visby, 1,46,1, 4) ND. Randahl, Slite, 1,47,5.

100 m. bröstsim, damer: 1) E. Hammarlund, Visby, 1,42,6. 2) Ulla Öhman, Visby, 1,42,6, 3) M. Dehn, Slite, 1,50,3, 4) D. Hallin, Slite, 1,51,7.

200 m. bröstsim, Herrar: 1) L. Hellsing, Visby, 3,26,7, 2) R. Myrsten, Slite, 3,30,1, 3) N. Randahl, Slite, 3,31,4, 4) R. Randahl, Slite, 3,37, 5) Tore Nilsson, Visby, 3,50,4.

100 m. ryggsim, damer: 1) E. Hammarlund, 1,49,3, 2) U. Öhman, 1,55,8, 3) M.
Dehn, 202,4, 4) D. Hallin, 2,16,7.

100 m. fritt simsätt, juniorer: 1) L. Hellsing 1,33,2, 2) Björn Randahl 1,33,2, 3) N. B. Olsson, Visby, 1,44,1.

Lagtävlan, 6 X 66 24 m., herrar: 1) Visby SS 5,39,5, 2) Slite I. F. 5,42,9.

Hopp: 1) G. Viberg, Slite, 91,5 poäng, 2) N, Blom, Visby, 77,8, 3) E. Vernström, Slite, 71,9, 4) L. Malmkvist, Visby, 70,4, 5) Tore Nilsson, Visby, 61,6.

På aftonen samlades man på Slitebadens hotell, där det blev simmarfest ed supé och samkväm. Inalles ett 80tal personer deltogo i festen som inledes med prisutdelning för dagens tävingar. De tre första pristagarna i varje gren erhöllo pris.
Carl Nyströms vandringspris i hopp 6 övrades av G. Wiberg, Slite. Det av urmakare Viktor Larsson i år nyuppatta vandringspriset i lagkappsimning a för första gången av Visby simsällskap.
De närvarande hälsades välkomna av föreningens ordf. lotsförman K. Dallbeck, som sedan i ett tal framförde ett tack till alla dem som hjälpt simmarna nå sitt jubileum. Han nämnde bl. a. major Nyström, kamrer Olofsson, dir. Montan, till vilken även hyllningsteleavsändes, folkskollärare SegerEr genom vars nitiska arbete det Häggska vandringspriset för simkunnighet i skolor tillhör Slite, hamnmästare Karlsson, fabrikör I. Randahl och simlärare Stuxberg, Rute. Fabrikör Randahl gav även en historik över de gångna åren och till sist tackade Visbysimmarnas ordf. A. Calissendorff för tävlingsutbytet, som med åren blivit a t hjärtligare.
Såsom ett erkännande för intresserat deltagande tilldelades hrr K. Segerdahl, Ivar Randahl, Ragnar Carlsson och Edvin Stuxberg en minnesbägare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 September 1938
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *