Skytte

Tingstäde skyttegille
hade i söndags som avslutning på årets skolskjutningar anordnat prisskjutning och blevo därvid följande skyttar pristagare:
IV kl.: 1) R. Hederstedt, 2) A. Boberg, 3) B. Larsson, 4) G. Stenström.
III kl.: 1) K. S. Stengård, 2) H. Jönsson.
II kl.: 1) S.Eliasson, 2) K. Klint, 3) S. Lindkvist, 4) G. Lindkvist, 5) N. Boberg.
I kl.: 1) F. Myyrbäck, 2) F. Sjögren.
Rekrytklassen: 1) K. H. Leion, 2) E. Smedberg, 3) K. A. Hallgren, 4) A. Nicklasson, 5) Kurt Jönsson.
Insatsskjutning var även anordnad på ringad /a-figur 285 m., 45 sek. 6 skott.
IV kl.: 1) G. Stenström, 6,48 cm., 2) B. Larsson, 6,34, 3) N. Glansholm 5,38.
III kl.: 1) N. Stengård, 5,29 cm.
II kl.: 1) Klint, 6,43 cm., 2) H. Sjökvist, 4,18, )3 N. Boberg, 3,21 cm. Rekrytklassen: 1) K. A. Hallgern, 4,18 cm.
I mästerskapstävlan om Normaskålen erövrades densamma av R. Hederstedt för 107 poäng närmast följd av G. Stenström med 101 poäng.
Bevakningsstyrkans vandringspris för skjutning på 3-, 4- och 600 m. erövrades av K. S. Stengård för 148 poäng närmast följd av B. Larsson med 147 p.
Efter skjutningens slut bjöds skyttarna på kaffe och prisutdelning förrättades av fru Fanny Larsson varvid pristagarna vederbörligen avhurrades.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 september 1938
N:r 211

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *