Sjuttiofem år

fyller den 11 dennes f. bankkamreraren Johan Facht, Klintehamn, numera bosatt vid Knivsta i Uppland.
Han ägnade sig först åt jordbruket och utexaminerades i början av 1890-talet som agronom från Ultuna. Han tillbringade därefter några år i Sydafrika men återvände därefter för att bruka sin fädernegård Bottarve i Fröjel. År 1911 utarrenderade han gården, som sedermera även såldes, och bosatte sig i Klintehamn, vilken ort han lämnade 1933 för att som förut nämnts flytta till fastlandet.
Så väl i Fröjel som i Klintehamn bekläddes hr Facht med en hel del förtroendeuppdrag. Således var han styrelseledamot i Bank A.-B. Södra Sveriges — sedermera Svenska Handelsbankens — avdelningskontor i Klintehamn åren 1912—32, och han var även huvudman och styrelseledamot av Klinte sparbank någon tid. I Klinte belysningsförening var han mångårig ledamot samt var på sin tid medlem av kommunens livsmedelsnämnd.
Sjuttiofemåringen har städse gjort sig känd för att vara rejäl och präktig med ett hjärta av guld, och han har också fått talrika och uppriktiga vänner var han gått fram.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 7 Juli 1938
N:r 153

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *