Sjuttio år

fyller den 19 dennes lantbrukaren och kyrkvärden Johan Lyberg, Ammor i Västergarn.
Jubilaren är en inom socknen synnerligen känd och uppskattad person och har under årens lopp innehaft en hel del offentliga uppdrag. Sålunda har han varit kyrkvärd och skolrådsledamot i över 25 år, och dessa befattningar innehar han fortfarande. Dessutom har han i ett tjugotal år varit ordförande i fattigvårdstyrelsen och barnavårdsnämnden, vilka uppdrag han lämnade sistförflutna höst, och ungefär samma tidsperiod har han varit godeman vid skiftesförrättningar samt ledamot av socknens skogsvårdskommitté.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 Juli 1938
N:r 161

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *