Sjuttio år

fyller på söndag förre folkskolläraren i Björke Hugo Lindström, fumera bosatt i Visby. Han är född i Björke, där hans fader innehade den första lärarebefattningen i församlingen. Själv avlade han folkskollärareexamen i Linköping och tjänstgjorde kortare perioder i Hästnäs och Gammelgarn innan han efter faderns frånfälle i början av nittiotalet tillträdde tjänsten som ordinarie lärare i Björke. Denna tjänst innehade han sedan till dess han 1928 avgick med pension, då han bosatte sig i Visby.
Vid sidan av sin organisttjänst hade hr Lindström under sin tid i Björke en hel del uppdrag både för kommunen och dess enskilda medlemmar. I Gotlands organistförenings sångkör fungerade han i olika omgångar som ordförande och sekreterare och i Gotlands körförbund har han varit vice ordförande.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 6 Maj 1938
N:r 103

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *