Sjöförklaring

avgavs på torsdagen inför Norrköpings rådhusrätt av kapten Sven Oskar Kilian Nilson, befälhavare på motorfartyget Bråvalla av Norrköping, som Iden 29 dec. kolliderat med ångaren Gute av Visby mellan Beckholmen och Danvikskanalen inom Stockholms hamnområde. Orsaken till kollisionen angav kapten Nilson vara felaktig manöver av Gute, som från Skeppsbron styrt ostlig, skärande kurs och på Bråvallas styrbordssignal svarat med babordssignal, varför Bråvalla, då babordsgir under för handen varande omständigheter var omöjlig att utföra på grund av Gutes position, upprepade styrbordssignalen, varvid Gute det oaktat höll fel kurs. Bråvalla slog full back och lade rodret dikt styrbord, men fartygen voro varandra så nära att en kollision var oundviklig. Gutes stäv och ankare inträngde i Bråvallas babordsbog och Bråvalla fick så stark slagsida, att 10 kartonger mjöl av däckslasten gingo överbord.

Gotlands Allehanda
Måndagen 24 Januari 1938
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *