Rättegångssaker.

Skadestånd för bilkollisionen.
Svea hovrätt har fastställt Visby rådhusrätts beslut att förplikta handelsbiträdet Helge Birger Johnasson i Visby att till handelsbiträdet Ivar Sigfrid Barck härstädes utge 450 kr. för skada till följd av biltrafik.
En sammanstötning hade den 3 okt. 1936 ägt ruin på Stenkumlaväg vid Gråboväg mellan en Barck tillhörig, av annan person förd bil, och en av Johnasson förd, en visbyhandlande tillhörig bil. Vid kollisionen skadades båda fordonen. Rådhusrätten fann, att Johnasson färdats ovarsamt och att utredningen icke givit vid handen, att den andra bilens förare varit vållande. Rådhusrätten dömde därför Johnasson utge fordrat belopp, 450 kr., samt förpliktade honom ersätta Barcks kostnader i målet med 110 kr.
I hovrätten skall Johnasson ersätta Barck dennes utgifter med 125 kr. Talan får icke fullföljas. (P)

Gotlands Allehanda
Fredagen 7 Januari 1938
N:r 4

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *