Rackartyg och nidingsdåd.

Igår afton roade sig några okynnesfän med att utföra en del rackartyg, vilka i två fall togo sig form av nidingsdåd, som kunde ha vållat olyckor. Några individer, som tydligen passerat Hästgatan nedåt från Österport till hamnen, roade sig med att lyfta av några kloakgaller, varav ett par kastades ned i kloakerna. En polisman upptäckte senare ofoget och lyckades genom markering förhindra att någon nattvandrare trampade ned och skadade sig. Han fick sedan hjälp så att gallerna åter kommo på sin plats.
De förmodligen överförfriskade herrarna fortsatte sin odyssé och kastade ett par gatstenar ut på gatan vid posten samt lyfte sedan av en av ångbåtsbolagets järngrindar och bar bort den ett stycke på gatan. Det vore önskligt att de som haft så roligt också fick betala litet nöjesskatt. Nöjet kunde ha blivit ganska dyrbart för den trafikerande allmänheten.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 26 Januari 1938
N:r 20

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *