Politisk föredragshållare.

Riksdagsman Stig Jansson.

Högern på Gotland får besök av partiets och landets yngste riksdagsman, agronom Stig Jansson i Frändesta, som sedan två år representerar Sörmlands län i andra kammaren.
Han håller föredrag i Hemse på Hemse-bio — på tisdagskvällen kl. 8 och i Etelhems skyttepaviljong på onsdagskvällen kl. 8.
I första rummet torde han komma att uppehålla sig vid jordbrukspolitiken och dess intressanta detaljer, varför hans framställning torde vara av stort intresse, i synnerhet som han är känd som god talare.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 22 Augusti 1938
N:r 192

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *