Övning i regementsförband

äger rum den 17 d:s med infanteriregementet under regementschefen överste Lindes ledning. Under övningen, vari deltaga regementsstaben samt I och II bataljonerna, fungerar major Söderberg som regementschef, kapten Broms som bataljonschef och kapten Hedengren som regementsstabschef.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 14 september 1938
N:r 212

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *