Överblivna kartor.

Svenska Turistföreningen har till Kungl. skolöverstyrelsen överlämnat en större restupplaga av kartor och kartblad över Sverige och svenska bygder för gratisutdelning till skolorna. Härav har ett parti med ett bokhandelsvärde av omkring 600 kr.
tilldelats Gotlands inspektionsområde. Kartorna, som utgöras av detaljerade turistkartor i vackert tryck, äro avsedda att införlivas med skolornas undervisningsmateriel. Distribueringen verkställes av folkskolinspektören, som alltså de närmaste dagarna så långt förrådet räcker kommer att utsända några exemplar till var och en av länets folkskolor.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 9 Mars 1938
N:r 56

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *