Orolig plats för trafikfyrar.

I gatukorsningen på Öster har det som bekant placerats tre trafikfyrar, Den trafikfyr, som placerats på Östervägs sträckning mot öster från gatukorsningen räknat, har fått en mycket orolig plats. Trafikfyren ifråga har på kort tid körts omkull två gånger. Troligt är att den snart sättes upp på nytt för att så småningom åter knuffas omkull av förbifarande bilar.
Det har ordats ganska mycket om trafikfyrarnas olämpliga placering — eller rättare sagt om att körbanorna i gatukorsningen gjorts för smala, men att få någon ändring till stånd synes vara omöjligt. Trafiken i sagda gatukorsning är synnerligen livlig, och försvåras avsevärt dels på grund av den onödigt stora refugen, dels på de smala körbanorna och slutligen trafikfyrarnas placering. Trafikfyrar äro ganska dyrbara ”möbler”, så att det kanske blir både bättre och billigare att bredda gatorna. Den trafikfälla, som anordnats i nämnda korsning, är fullkomligt onödig. Olyckstillbud inträffa dagligen där, men dessbättre här ju ännu ingen kommit till allvarlig skada. Trafikanterna ha emellertid rätt att fordra, att körbanorna göras om i berörda gatukorsning, så att trafiken underlättas och riskmoment därmed elimineras.
Trafikanter.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 8 Mars 1938
N:r 55

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *