Originellt uppslag i akademisk debatt.

Gotländsk medicinare tog frun till tredje opponent.
Fru som tredje opponent är ett nytt originellt uppslag i de lärda akademiska debatternas historia, som med. lic. Gert Vejlens, gotl., svarade för vid sin doktorsdisputation på lördagen på Patalogiska institutionen i Uppsala. Licentiat Vejlens försvarade en diger och för lekmannen mycket svårtillgänglig avhandling om fördelningen av leucocyterna, d. v. B. de stora vita blodkropparna i blodkärlssystemet.
Leucocyterna, som kunna kallas kroppens livvakt vandra ur kärlbanorna nt i omgivande vävnader. De ha till uppgift att bekämpa giftämnen och alltså öka kroppens motståndskraft vid iniektionsajukdomar. Fakultetsopponent var docent Gustaf Kling och andre opponent docent Jan Waldenström.
Tredje opponenten, fru Hervor Vejlens, gjorde en temperamentsfull och spirituell insats. Hon framhöll att respondenten sannolikt skrivit sin avhandling på engelska för att bereda Delaware-svenskarna ett speciellt glädjeämne. Hon vitsa-de också med det engelska uttrycket för lärosal ”theatre” och menade att författaren alltså varit beredd på stor tragedi, spex eller skådespel, att han trodde sig ha löst inte bara de vita blodkropparnas trafikfråga utan också Uppsala riksbekanta teaterfråga, en förmätenhet utan like, då denna kräver sin egen avhandling. Opponenten slutade med att försäkra att det omdöme hon avgivit var fullt subjektivt.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 11 april 1938
N:r 83

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *