Motorseglaren Engeline alltjämt borta.

Motorseglaren Engeline av Estebrügge, som avgick från Hamburg den 8 dec. till Visby med majslast, är fortfarande borta och man torde numera kunna anse som säkert att fartyget gått under med man och allt. Fartyget, som passerade Holtenau den 6 dec., hade icke proviant och motorbränsle för så lång tid, som nu förflutit, sedan avresan, och kan därför knappast antagas ha legat och hållit sjön. För övrigt hade väl i så fall fartyget i varje fall sökt nödhamn till julhelgen. Engelines korrespondensredare har meddelat att han icke hört något av fartygt. Kaptenen Poppe var själv huvudredare för fartyget. Han var ogift men har en gammal mor i livet. Om besättningen i övrigt föreligga inga uppgifter. Den torde ha uppgått till 5 man.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 4 Januari 1938
N:r 2

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *