Meddelande.

Undertecknade biografer tillämpa från denna dag samma tider för beställningar av biljetter pr telefon, nämligen tiden kl. 4—6 e. m. samt till 9-föreställningarna dessutom efter kl. 7 e. m. Beställda biljetter skola utlösas senast 10 minuter före föreställningens början.
Förköpsavgift tillämpas ej. Då ”numrerade” biljetter förekomma, kunna biljetter köpas i kassan från kl. 4 e. m. Övriga dagar öppnas kassan kl. 6,30 e. m. Vid köbildning avstängas telefonerna.
I enlighet med Sveriges Biografägareförbunds bestämmelser säljas icke fr. o. m. denna säsong s. k. barnbiljetter till de ordinarie kvällsföreställningarna. För barn erlägges således, då barntillåtna program givas, samma avgift som för vuxna. Barnbiljetter å 40 öre gälla endast till matinéer.
Visby den 5 september 1938.
Hansa-bio. Tel, 983.
Roxy-bio. Tel, 205.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 September 1938
N:r 204

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *