Lysning

har tillkännagivits mellan e. lantmätaren Erland Lander, Visby, och fröken Maj Salwén, dotter till länsveterinär Fr. Salwén och hans maka, född Wallin, Falun.
— Lysning mellan amanuensen vid Kemiska institutionen i Uppsala, fil. lic. Evald Samén och fröken Britta Svalling, dotter till fabrikör Erik Svalling, Eskilstuna, och hans maka, född Björkmanson.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 9 Maj 1938
N:r 105

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *