Lotterimedel till ruinspelen?

Spelens stora betydelse understrykes i skrivelse till regeringen.
Stockholm, 23 mars. (Press.) Föreningen för Ruinspelen i Visby ansöker hos regeringen om bidrag med lotterimedel om 5,000 kr. att användas lika på fem år. För att hålla kvar spelen på deras erkänt höga nivå kräves stora utgifter och föreningen har måst ikläda sig stora risker, då föreställningarnas ekonomiska resultat är beroende av konjunkturerna.
Om ej Ångfartygs A/B:Gotland och Gotlands turistförening samt Visby stad understött företaget, hade dessa spel ej hittills kunnat fortgå.
Visby stad har fr. o. m, innevarande år beviljat ett anslag å 1,000 kr. till spelen och i händelse av underskott har Gotlands turistförening förbundit sig att bidraga med en årlig garanti av 500 kr.
Ångfartygs A/B Gotland bidrager med fribiljetter till solister m. fl, till ett värde av c:a 1,250 kr, (i fjol även med 500 kr. kontant till arvoden). Dessa bidrag räcka dock ej för att kunna tillräckligt stödja upprätthållandet av en verksamhet, vars inkomster och utgifter balansera på c:a 20,000 kr. pr år.
Till sist påpekas i skrivelsen, att ruinspelen enligt såväl pressens som allmänhetens enhälliga mening haft stor betydelse för musiklivet på Gotland och främjat det för Gotlands ekonomiska och kulturella liv så viktiga turistväsendet, Ruinspelen äro numera kända över hela Europa samt ha även väckt stort intresse i U.S. A. och Kanada, Spelen, som från början startade helt blygsamt med 3 å 4 föreställningar under juli, ha numera utvidgats till sammanlagt åtta föreställningar under juli och augusti. Genom regissören Ragnar Hyltén-Cavallius intresserade medverkan samt engagement av solister från Operan jämte nykompositioner av flera orkesterstämmor, som utföras av medlemmar av hovkapellet, ha spelen år från år stigit i konstnärligt värde.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 23 Mars 1938
N:r 68

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *