Lösöreauktion i Stenkyrka.

ONSDAGEN DEN 20 APRIL kl. 12 midd. låter Karl Ryströms sterbhus, Moos i Stenkyrka, genom auktion försälja: Kreatur: 1 häst, 2 st. kor, 2 st. kvigor, 1 tjur, 4 st. svin, 1 grissugga med grisar, 40 st. höns. Redskap: sanings- och slåttermaskiner, kultivator, hästräfsa, vänd- och spetsplogar, slättharv, sladd, foderhäck, lastvagn, arbetsvagnar) kälkrack, arbetskälkar, arbetsselar, svänglar, rovs.-maskin, transp.-flaskor, spann, sil, div. handredskap m. m. Utsäden: Kenia- o. Majakorn (analyserat), Stjärn- o. Segerhavre. Inre lösöre: chiffoner, byrå, sängar, soffa, bord och stolar, väggklocka, köttina, gångkläder m. m.
Betalningsanstånd för godkände inropare till den 1 sept. 1938 med vanligt äganderättsförbehåll eller vid anfordran.
Visby den 16 april 1938.
FRITIOF JACOBSSON.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 16 april 1938
N:r 87

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *