Lösöreauktion i Klintehamn.

LÖRDAGEN DEN 3 NOVEMBER kl. 14 låter FRIDOLF ALFVEGRENS sterbhus, Klintehamn, försälja all boets yttre samt en del inre lösegendom, såsom:
sängar, stolar, hyvelbänk, snickareverktyg, därav specialverktyg för inredningssnickeri, drickskärl, baljor, handredskap, fickur, mansgångkläder m. m.
Betalning skall erläggas den 1 maj 1939 eller vid anfordran. Äganderätten till försåld vara förbehålles tills full likvid erhållits.
Klintehamn den 31 oktober 1938.
JUSTUS JAKOBSON.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 november 1938
N:r 253

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *