Lärareval i Kräklingbo

Extra kyrkostämma med Kräklingbo församling hölls på söndagen, varvid som enda ärende förekom beslut om församlingen skulle förklara sig nöjd med ende sökanden till förenade folkskollärare- och organisttjänsten i församlingen, Sven Lewedahl. Kyrko- och skolråd hade tidigare förklarat sig nöjda med sökanden och församlingen å kyrkostämma röstberättigade medlemmar beslöto nu enhälligt i överensstämmelse härmed. Den sökande har sålunda valts till folkskollärare och organist i församlingen.

Gotlands Allehanda
Måndagen den 29 Augusti 1938
N:r 198

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *