Landsbygden. Vamlingbo.

VAMLINGBO, 20 jan.
Vid extra kommunalatlimma beslöts här att som ortsombud för statens bosättningslån utse kommunalnämndens ordf., hr Rudolf Olsson, Nora. Vidare beslöt stämman att som ombud till Gotlands södra härads brandstodsförenings sammanträden vid Skogs i Levide under år 1938 utse kommunalstämmans ordf., hr Axel Pettersson, och som suppl. hr Efr. Larsson, Simude. Som skogsbrandskommitté utsågs komunalnämnden.

Kyrkliga ungdomsföreningen hade i söndags kväll sitt ordinarie möte, till vilket ett tjugofemtal medlemmar infunnit sig. Programmet upptog tal, sång och musik samt uppläsning. Efter kafferasten hölls mötesförhandlingar varvid beslöts att föreningen skall fira sitt enskilda årsmöte sönd. den 13 febr. och sin offentliga årsfest sönd. den 27 febr. På ordf. förslag beslöts att kalla kontraktsprosten A. Kronqvist samt bedja kyrkoherde Ternéus medverka. Föreningen fick hälsa fyra nya medlemmar välkomna.

Vamlingbo blåbandsförening hade i går kväll anordnat julfest i skolan. Föreningens ordf. hr Rudolf Olofsson, Bonsarve, höll ett hälsningsanförande, läste något från den 103 psalmen samt förrättade bön. Pastor Åberg höll föredrag över ämnet: Liv och seger. Efter talet sjöngs ps. 211 v. 4-5. Blåbandskören sjöng under kvällen flera vackra sångnummer. Även var en trevlig tesupå anordnad. Sist var en stunds lekar och dans kring granen.

En barnavårdskars har under några dagar pågått och avslutats i dag, torsdag. Kursen har samlat ett rätt stort antal av deltagare och har upptagit råd och rön i barnavård och som kursens ledarinna har barnavårdssyster Aina Jovinger från Stockholm tjänstgjort. Kursen har varit avgiftsfri.

Gotlands Allehanda
Lördagen 22 Januari 1938
N:r 17

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *