Landsbygden. Stenkumla.

STENKUMLA.
Metodistförsamlingens syförening höll i lördagskväll sin sedvanliga missionsauktion i metodistkapellet. Efter inledningsanförande av pastor Eric Lind vidtog försäljning av många synnerligen värdefulla och trevliga handarbeten samt goda portioner. Den talrika publiken var också mycket intresserad för auktionsföremålen och behållningen, nära 200 kr., anses som ett gott resultat. Syföreningen är värd ett varmt tack för det arbete, som under» vintern nedlagts, och som resulterade i den goda försäljningen.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Maj 1938
N:r 106

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *