Landsbygden. Stånga.

STÅNGA.
En trevlig afton hade de, som förliden söndagskväll besökte Malmgard. För underhållningen svarade då tvenne flickor från Staplebacke, samt ”Spel-Anders”, hr John Andersson, Lärbro, med sina fioler, och dessutom Lärbro I. O. G. T:s teateramatörer. Första punkt på programmet var en brudmarsch på tre fioler. Därpå spe de flickorna med sin kända skicklighet en vals från Grodda och Livet i Finn skogarnar. Så lät hr Andersson höra några gamla låtar från norra Gotland, en del upptecknade av .honom själv Sedan följde en pjäs i tre akter, kallad ”Familjen Pihl”, framställd av amatörlaget. Pauserna utfylldes med musik.
Flickorna hade på sin repertoar en hel del populära melodier, både äldre och nyare, såsom Kväsarvalsen, Svarte Rudolf, Moraklockan och Hawaiibrud m. fl. ävensom en del Gotlandsmusik.
Hr Andersson höll sig till de gamla danslåtarna från hemtrakten samt beskrev hur en del av dem hade uppkommit. Som avslutning följde tvenne marscher. Publiken var ej så stor, men av de kraftiga applåderna att döma, voro de närvarande synnerligen belåtna med sin kväll.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 10 Maj 1938
N:r 106

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *