Landsbygden. Roma.

ROMA, 18 jan.
Roma missionsförsamling hade sitt årsmöte i söndags. Efter sång talade Erl. Magnusson över Luk. 3: 1-6 samt Mal. 3: 1, varefter mötets ordf., hr Svensson, Diskarve, sade några hälsningsord. Av årsberättelsen framgick, att det var 30:e årsmötet sedan missionshuset kom till. Kassan hade omslutit kr. 612. Till distriktskassan hade lämnats 375 kr., till G. M. F. 45:65 o. s. v. Styrelse och olika kommitteer valdes. Efter en stunds samtal i söndagsskolfrågan avslöts mötet med sång samt bön.

Gotlands Allehanda
Onsdagen 19 Januari 1938
N:r 14

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *